Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow” powstało z inicjatywy grupy osób szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz promocji sportu, rekreacji, turystyki i innych form aktywności fizycznej, w tym także szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.


Cele?
- inicjowanie, wspieranie i pomoc w rozmaitych przedsięwzięciach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży,
- promocja samorządów i regionów objętych poszczególnymi działaniami,
- mobilizacja i integracja lokalnej społeczności,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.


Co robimy?
- organizujemy masowe eventy o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- propagujemy uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także w innych formach aktywnego wypoczynku,
- tworzymy materiały audiowizualne związane z celami Stowarzyszenia i jego przedsięwzięciami,
- zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresu sportu, rekreacji, aktywności ruchowej i turystyki dla osób indywidualnych, organizacji oraz instytucji,
- organizujemy konferencje, spotkania i wykłady odnoszące się do spraw będących w zakresie naszych działań,
- organizujemy i prowadzimy kursy, warsztaty i szkolenia, celem dokształcania osób z różnych środowisk w zakresie potrzeb podejmowania aktywności ruchowej,
- organizujemy i wspieramy wyjazdy na rozmaite imprezy sportowe oraz rekreacyjne na terenie kraju i poza jego granicami.


KONTAKT:
e-mail: biuro@flowpro.pl